Röstbrevlåda för fast telefoni via bredband

Du kan lägga till en röstbrevlåda (även kallat telefonsvarare) som gör det möjligt för personer som ringer dig att lämna ett meddelande, som du kan lyssna av.

Din röstbrevlåda har plats för 99 meddelanden. Varje meddelande kan vara upp till 2 minuter långt och du kan självklart spela in ett eget hälsningsmeddelande.

Om du tillfälligt vill koppla ur röstbrevlådan behöver du avaktivera alla vidarekopplingar till röstbrevlådan. Du kan när som helst aktivera dessa igen och din hälsningsfras tillsammans med övriga inställningar finns sparade sedan tidigare.

När du avaktiverar röstbrevlådan upphör inte tjänsten att gälla. Vill du sluta abonnera på röstbrevlådan gör du det genom att kontakta Kundservice.

Spela in personligt hälsningsmeddelande

  1. Ring röstbrevlådan (*133#) från din hemtelefon. Vänta på menyval.
  2. Tryck 2 i huvudmenyn för hälsning vid upptaget följt av #.
  3. Tryck 3 i huvudmenyn för hälsning vid ej svar följt av #.
  4. Lägg på luren.
  5. Klart.

Vidarekoppling till röstbrevlådan

Du kan välja när ett samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan, exempelvis när du inte vill svarar eller när du är upptagen i telefon.

För att Aktivera röstbrevlåda vid inget svar lyfter du luren och trycker * 132 #. Du hör därefter en röst som bekräftar valet. Lägg på luren.

För att Inaktivera röstbrevlåda vid inget svar lyfter du luren och trycker # 132 #. Du hör därefter en röst som bekräftar valet. Lägg på luren.

För att Aktivera röstbrevlåda vid upptaget lyfter du luren och trycker * 138 #. Du hör därefter en röst som bekräftar valet. Lägg på luren.

För att Inaktivera röstbrevlåda vid upptaget lyfter du luren och trycker # 138 #. Du hör därefter en röst som bekräftar valet. Lägg på luren.

Lyssna av meddelanden

För att Lyssna av meddelanden från din hemtelefon lyfter du luren och trycker * 133 #. Följ därefter instruktionerna.

För att Lyssna av meddelanden från en annan fast telefon eller mobil lyfter du luren. Ringer din hemtelefon och invänta röstbrevlåda. Trycker * Personlig kod #. Följ därefter instruktionerna.

Byta PIN-kod
Du ändrar enkelt PIN-kod till röstbrevlådan genom att följa instruktionerna nedan:

  1. Ring röstbrevlådan (*133#) från din hemtelefon.
  2. Tryck 4 i huvudmenyn.
  3. Mata in ny personlig kod följt av #.
  4. Bekräfta den nya koden följt av #.
  5. Klart.

Har du en annan fråga?