Samtalstjänster Fast telefoni

Våra samtalstjänster för Fast telefoni är kostnadsfria och du får tillgång till dem i ditt telefoniabonnemang.

Du behöver själv aktivera samtalstjänsterna för att de ska fungera. Aktiveringen kan skilja sig åt beroende på abonnemang eller nättyp. Här under finner du guider för respektive samtalstjänst.

Guider för Samtalstjänster

Vi erbjuder spärrar på olika samtalstyper för att ge en trygghet mot oväntade samtalskostnader. Alla fyra spärrar kan beställas genom att kontakta kundservice eller beroende på vilket abonnemang du har genom Mitt Tele2. Därifrån kan du själv aktivera och avaktivera spärrarna.

Vi erbjuder följande typer av spärrar:

  • Betalsamtal (gäller samtal till riktnumren 0900, 0939, 0944 och 099)
  • Utlandssamtal
  • Mobilsamtal
  • Nummerupplysning (gäller samtal till 118-nummer)

Om du vill spärra inkommande samtal med dolt eller hemligt nummer går det bra och ligger kvar till du väljer att avaktivera spärren.

För att Aktivera spärr lyfter du luren och trycker * 44 #. Du hör därefter en röst som bekräftar valet. Lägg på luren.

För att Inaktivera spärr lyfter du luren och trycker # 44 #. Du hör därefter en röst som bekräftar valet. Lägg på luren.

Samtal väntar använder du om du vill höra när någon annan ringer dig under ett pågående samtal.

För att Aktivera Samtal väntar lyfter du luren och trycker * 43 #. Lägg på luren.

För att Inaktivera Samtal väntar lyfter du luren och trycker # 43 #. Lägg på luren.

När aktiveringen är gjord hör du två tonsignaler i bakgrunden när någon ringer till dig under pågående samtal.

Funktioner med Samtal väntar

När du hör signalerna kan du välja mellan följande funktioner:

För att Avvisa det andra samtalet med upptagetton, tryck R0. För den som ringer från ett Telia-abonnemang blir det tyst i luren istället.

För att Svara på det andra och avsluta pågående samtal, tryck R1.

För att Svara på det andra och sätt pågående samtal att vänta, tryck R2.

När du har tryckt R2 en gång kan du göra följande:

Pendla mellan samtalen genom att trycka R2.

Avsluta pågående och återta väntande samtal genom att trycka R1.

För att Återuppringa det senast slagna numret lyfter du luren och trycker **0

För att Återuppringa det senaste numret som ringde hem till dig lyfter du luren och trycker **1

Om du vill koppla vidare samtal direkt till ett annat nummer gör du enligt instruktionen nedan. Kom ihåg att vidarekopplingen ligger kvar tills den avaktiveras och att du debiteras för samtalet från din telefon till det vidarekopplade telefonnumret.

För att Aktivera vidarekoppling lyfter du luren och trycker * 21 #. Slår in numret som det ska vidarekopplas till. Tryck #. Lägg på luren.

För att Inaktivera vidarekoppling lyfter du luren och trycker # 21 #. Du hör därefter en bekräftelseton som bekräftar valet. Lägg på luren.

För att vidarekoppla

Alla samtal:
Lyft luren: * 21 * numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer #

Vid ej svar:
Lyft luren: * 61 * numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer #

Vid ej svar efter valt antal sekunder:
Lyft luren: * 61 * numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer *antal sekunder #

Kontrollera status

Om du vill kontrollera vad som är inställt:
Lyft luren: *# 21 eller 61 #

Om du vill kontrollera vidarekoppling till ett angivet nummer:
Lyft luren: *# 21 eller 61 * telefonnummer #

Om du vill inaktivera din vidarekoppling (urkoppling):
Lyft luren: # 21 eller 61 #

Beroende på vilket abonnemang du har kan du lägga till hemligt telefonnummer via Mitt Tele2 eller genom att kontakta vår kundservice. Ditt telefonnummer blir då hemligt och försvinner även ur telefonkatalogen och hos nummerupplysarna.

Vid behov kan du ringa med tillfälligt dolt nummer. Detta måste aktiveras varje gång du vill ringa med dolt nummer.

För att aktivera Tillfälligt dolt nummer lyfter du luren och trycker * 31 * och slår numret du vill ringa till.

Om du vill dölja ditt nummer permanent kan du, beroende på vilket abonnemang du har, beställa tjänsten Hemligt nummer kostnadsfritt på Mitt Tele2.

Har du en annan fråga?