Tv-guide i din Arris-box

I tv-guiden för Arrisboxarna 1113, 4205 och 4302 kan du se programinformation för de kommande sju dagarna. De kanaler som du inte abonnerar på kommer att vara gråmarkerade i guiden. När du bläddrar mellan kanaler hoppar boxen automatiskt över de kanaler som inte ingår i ditt utbud.

Starta TV-guiden

Tryck grön knapp och bläddra med navigeringsknapparna. För att växla till en kanal trycker du ”OK” och väljer ”Titta på kanalen”. Fjärrkontrollen till Arrisboxen har även knappen ”EPG” som fyller samma funktion som den gröna knappen.

Inställningar för TV-guiden

Du själv anpassa utseendet i TV-guiden:

  • Välj hur många kanaler guiden ska visa upp samtidigt, du kan välja mellan fyra, sex, åtta eller tio.
  • Välj tidsspann för guiden, du kan välja mellan 90 min eller 180 min.

För att ändra inställningar för TV-guiden gör du så här

  1. Tryck meny knappen och välj inställningar
  2. Välj Programguide och sedan ”Antal rader” eller ”Tidsspann”
  3. Under respektive meny kan du ändra ovan nämnda inställningar
  4. När du är klar med din ändring, tryck ”TV” för att komma ur menyläget

Tips!
För att snabbt bläddra bland kanalerna och programinformation kan du använda
navigeringsknapparna, när du vill ändra till en kanal trycker du på ”OK”.

Har du en annan fråga?