Abonnemang & Tjänster

Villkor och blanketter

Här hittar du villkor, avtal, blanketter och andra viktiga dokument som hör till ditt Tele2-abonnemang.

Generella villkor

Mobiltelefoni och mobilt bredband

Hemtelefoni via mobilnätet

Hemtelefoni via telejacket

Fast bredband via telejacket

Registerutdrag

Kund har enligt EU:s dataskyddsförordning rätt att kostnadsfritt ta del av vilka personuppgifter vi behandlar. Dessa går att se närsomhelst i Mitt Tele2-appen eller i Tele2:s övriga självbetjäningsportaler.

Om du vill begära ett utdrag av vilka uppgifter vi behandlar krävs en skriftlig begäran enligt blanketten för Registerutdrag. Den ska fyllas i och undertecknas, därefter skickas till:

Tele2 Sverige
Att: Myndighetsförfrågningar
Box 62
164 94 Kista

Innan vi utlämnar eventuella uppgifter kommer en kontroll göras om kunden är verifierad. Kan kunden inte verifieras kommer inga uppgifter att utlämnas. Eventuella utdrag sänds till den sökandes folkbokföringsadress.

Har du mer frågor om vad som gäller vid begäran om registerutdrag, kontakta Tele2 kundservice 0772-252525.