Stadsnät

Tele2s bredband finns i stadsnät och lokala fibernät över hela Sverige. Se om du kan välja bredband via fiber från Tele2 i ditt stadsnät.

Stadsnät via fiber

Stadsnät levereras ofta via fiber och är en infrastruktur som innebär riktigt höga hastigheter till kommersiella- och offentliga sektorer samt till privata hushåll och företag inom en stad, kommun eller ett område. Uppkoppling via fiber innebär att tunna trådar av glas eller plats används, så kallade fiberoptiska kablar, för att överföra data med ljusimpulser.

Fiber är dessutom pålitliga, skalbara och stabila – framför allt eftersom fiberoptiska kablar inte påverkas lika mycket av störningar jämfört med traditionella kopparkablar.

Vilket stadsnät tillhör jag?

Vilket stadsnät du tillhör beror på var i Sverige du bor och om det finns ett stadsnät där. Tele2 levererar bredbandstjänster till de svenska stadsnäten och du kan enkelt se vad du kan få genom att skriva in din adress här.

Om du vet att du tillhör ett stadsnät men inte exakt vad det heter kan ett tips vara att besöka kommunens webbplats eller kontakta din stads- eller kommunens tekniska avdelning. Ett annat tips är också att fråga grannar om de vet vilket stadsnät ni tillhör.

Vad är stadsnät?

Stadsnät, eller bredbandsnät, är ett geografiskt begränsat nätverk som vanligtvis finns i en stad eller kommun. Inom det geografiska området kan bredbandsleverantörer tillhandahålla kommunikationstjänster till företag, offentliga sektorer och privatpersoner. Utöver ett snabbt bredband kan stadsnät också hjälpa till med bland annat trafikövervakning och andra teknologier som kan förbättra staden.

De första stadsnäten bildades under 1990-talet på grund av att kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. De svenska stadsnäten har sedan dess varit en stor framgång och idag finns det cirka 170 stadsnät som är verksamma i cirka 200 kommuner i Sverige.