Lunet

Lunet fiber byggs i Luleå med målsättningen att skapa en framtids- och driftsäker internetinfrastruktur med höga hastigheter för kommunens alla företag och invånare.

Fibernätet har idag en nätkapacitet på 10 Gbit/s och obegränsade möjligheter för utbyggnad. Det når idag alla Luleås stadsdelar och 35 tätorter/byar i kommunen.

Med bredband från Tele2 i Lunets stadsnät kan du surfa snabbt och säkert, streama playtjänster som sport och serier.

Testa om du kan beställa Lunets bredband via Tele2.

Våra bredband