Telge Stadsnät

Telge Nät bygger och underhåller fibernät i Södertälje kommun och säljer och levererar anslutningar. Stadsnätet är byggt med den senaste fibertekniken och tjänsteutbudet är öppet och konkurrensneutralt för att ge rättvisa förutsättningar för näringsverksamhet.

Med bredband från Tele2 i Telges stadsnät kan du surfa snabbt och säkert, streama playtjänster som sport och serier.

Testa om du kan beställa bredband från Tele2 i Telge Energis fiber.

Våra bredband