Fakturaguide

Vi skickar fakturan till dig minst tio dagar innan förfallodagen, som infaller någon av de sista vardagarna i månaden. Om du loggar in kan du se en översikt av dina fakturor, gamla som nya.

Fakturans innehåll

De fasta avgifterna för ditt abonnemang faktureras i förskott, det vill säga att din faktura avser abonnemangskostnader för nästkommande månad.

Dina rörliga avgifter som samtalsavgifter och filmer du köpt faktureras i efterskott. Det du har ringt för föregående månad ser du på innevarande månads faktura. Givetvis är de fasta telefoniavgifterna och samtalsavgifterna samlade på samma faktura.

Om du är ny kund

Som ny kund får du din första faktura cirka tio dagar efter att abonnemanget tecknats. Notera att första fakturan kan innehålla avgifter för mer än en månad. Detta på grund av att vi tillämpar förskottsbetalning på våra tjänster. Därför kan summan på första fakturan skilja sig från det pris du fick när du tecknade ditt abonnemang.

Se dina fakturor

På Mitt Tele2 kan du se obetalda och tidigare, betalda fakturor. Här hittar du OCR-nummer, bankgironummer och andra uppgifter som behövs för att betala aktuell faktura och du kan även kontrollera tidigare fakturor.

Frågor och svar

Genom att logga in på Mitt Tele2 kan du se de senaste 12 månadernas fakturor.

På din faktura ser du följande uppgifter:

Fakturaadress Fakturamottagarens namn och adress.

Datum för perioden Den period fakturerad tjänst avser. Observera att perioden kan avse en längre period än en kalendermånad. Det kan ske på första fakturan eller om du gjort några förändringar i ditt abonnemang.

Belopp att betala Fakturans totala belopp.

Förfallodag Senast detta datum ska betalningen finnas hos Tele2.

Fakturanummer/OCR Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

Kundnummer Ha alltid detta nummer till hands när du kontaktar oss. Då går det snabbt och enkelt för oss att ta fram just dina uppgifter.

Bankgiro Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

IBAN Ska anges vid betalning från en utländsk bank. Hittas i sidfoten (längst ner) på fakturans förstasida.

Fakturadatum Den dag då fakturan är utskriven.

Leveransadress Den adress dina tjänster levereras till, kan skilja sig mot fakturaadressen på fakturans första sida.

Tjänster, produkter och avgifter Vi specificerar avgifterna för dina tjänster och produkter. Du ser dina eventuella rabatter samt vilken period varje enskild tjänst och produkt avser.

När du betalt din faktura tar det tre till fem bankdagar innan pengarna är bokförda och registrerade hos oss. Det är samma rutiner vid alla typer av inbetalningar, även vid betalning över internet.

Står det till exempel att summan på din faktura är 0 kr så innebär det att vi har mottagit din betalning.

Logga in på Mitt Tele2 på webben eller i appen för att se status på din faktura.

Ja, om du betalar via faktura som skickas per post tillkommer ett tillägg för fakturan i form av en faktureringsavgift på 45 kr. Faktureringsavgiften täcker våra kostnader för fakturautskrift och porto.

Du sparar 540 kr per år om du istället väljer att betala via autogiro eller e-faktura.

Mer om autogiro och e-faktura

Alla telefonikunder får en samtalsspecifikation för samtal men vi har slutat att skicka ut dem tillsammans med fakturan som skickas med post, istället visas specifikationerna digitalt på Mitt Tele2 på webben och i appen.

Väljer du att betala via e-faktura ser du även samtalsspecifikationen tillsammans med fakturan hos din Internetbank.

Logga in på Mitt Tele2 för att se dina samtalsspecifikationer.

Vi tillämpar förskottsbetalning, därför omfattar första fakturan vanligtvis abonnemangsavgift för mer än en månad.

Det innebär att du betalar från det datum du startade abonnemanget, den månad du är inne i när fakturan kommer och för en månad i förskott. Den första fakturan kan även innehålla startavgift.

Logga in på Mitt Tele2 för att se dina fakturor

Vi skickar dina fakturor till den adress som du har meddelat oss vid tecknandet av abonnemanget.

Om du flyttar behöver du meddela oss din nya adress och det kan du göra genom att skicka in ditt ärende via sidan Kontakta oss eller ring kundservice på 90 222.

För mer information om eftersändning av post hänvisar vi dig till adressandring.se.

I Mitt Tele2-appen kan du flytta fram betalningsdatum på gällande faktura.

Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du söka anstånd. Det innebär att fakturans betalningsdatum skjuts upp minst 30 dagar framåt i tiden. Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans ursprungliga förfallodatum har passerats.

Observera att om du betalar dina fakturor via autogiro kommer dragning att göras som vanligt även fast anstånd är satt på din faktura. Du behöver minst två dagar innan dragningen ska ske meddela din bank eller kontakta vår kundservice.

Om du glömt att betala din faktura är det viktigt att du kontaktar vår kundservice så fort som möjligt.

Hinner fakturan förfalla skickar vi en påminnelsefaktura till dig. Blir fakturan ändå inte betald så kan ditt abonnemang komma att stängas ner och fakturan skickas till vårt inkassoföretag.

Har det gått så långt så att du fått en inkassofaktura så är det inkassoföretag du ska kontakta. Om pengarna inte betalats in trots inkasso och stängning så avslutas abonnemanget cirka 90 dagar från förfallodatum.

Logga in på Mitt Tele2 för att se dina fakturor

Vi samarbetar med inkassoföretaget Sergel Kredittjänster AB. Har du frågor om din faktura som gått vidare till inkasso ska du kontakta Sergel Inkasso direkt på telefon 0771-19 00 02. Öppettider: Måndag-Fredag kl. 09.00-17.00.

Sergel Kredittjänster AB

Har du en annan fråga?