Garanti och reparation

Du ska alltid kunna känna dig helt trygg med ditt köp från oss - oavsett om du handlar på nätet eller i butik. Naturligtvis följer vi alla gällande lagar och regler för konsumentskydd, men går gärna steget längre för att du ska bli en nöjd kund hos oss, på både kort och lång sikt.

Garantier hos Tele2

Köpt utrustning
Modem/router: 24 månader
Digitalboxar: 24 månader
Apple-produkter: 12 månader
Mobiltelefoner och surfplattor från övriga tillverkare (ej Apple-produkter): 24 månader
Tillbehör: 1 - 24 månader beroende på tillverkare

För Apple-produkter som till exempel iPhone gäller den normala, ettåriga garantin, medan övriga telefonmodeller har två års garanti. På vissa tillbehör såsom batterier kan garantin vara kortare, då det rör sig om förbrukningsvaror.

Lånad utrustning
I vissa kampanjer kan du låna utrustning och då gäller garanti så länge du har en aktiv tjänst.

Gruppavtalad utrustning
Gruppavtal är en produkt som en fastighetsägare kan teckna med oss och på så sätt erbjuda rabatter på en eller flera av våra tjänster till sina boende. Gruppavtalad utrustning har livstidsgaranti så länge gruppavtalet gäller.

Transportskada

Skulle du upptäcka en transportskada på din försändelse eller att utrustningen inte fungerar korrekt vid leverans ska du omedelbart kontakta vår Kundservice.

Börja alltid med att kontrollera om det finns ett pågående servicearbete eller om det uppstått en driftstörning i ditt område.

Reparation

Om du har problem med din utrustning eller upplever att den inte fungerar som den ska, kan du ibland åtgärda felet på egen hand för att spara tid. Läs gärna mer under Felsökning.

Reparation inom garantitiden
Ibland är det omöjligt att åtgärda ett fel på egen hand och då måste förstås utrustningen repareras eller ersättas om den fortfarande omfattas av garantin.

Vänd dig dit du köpte utrustningen till exempel köpte du hårdvaran via vår Kundservice så vänder du dig dit. Köpte du utrustningen via en av våra Tele2-butiker så vänder du dig dit eller vänd dig till återförsäljaren om den är inköpt från tredje part.

Mobilreparation
Upplever du ett fel på din mobiltelefon som inte går att lösa med en vanlig felsökning kan du kontakta Kundservice. Vi kan då hjälpa dig med ytterligare felsökning, men om problemet inte avhjälps behöver din mobiltelefon skickas in på reparation. Servicetiden är upp till två veckor.

Läs mer om Mobilreparation

Garanti har upphört
Om din utrustning gått sönder och din garantitid gått ut kan vi erbjuda dig att köpa ny utrustning, kontakta Kundservice på 90 222.

Kolla gärna in vår senaste utrustning såsom mobiltelefoner, tv-utrustning, Bredbandsutrustning och Mobilt bredband.

Åskskadad utrustning

Om din utrustning, till exempel modem/router eller digitalbox, gått sönder på grund av åska gäller inte garantin. I det fallet kontaktar du ditt försäkringsbolag för information om ersättning.

Frågor och svar

Samtliga routrar som köps från Tele2 har två års fabriksgaranti. Detta gäller även äldre modem. 

Misstänker du att din router är trasig kontaktar du vår kundservice på 90 222. Vi kommer då att göra en felsökning tillsammans med dig för att sedan eventuellt byta ut routern. Om din garanti har upphört kan du köpa en ny via kundservice.

Garantin täcker inte skada vid åsknedslag. För att skydda elektronisk utrustning mot åsknedslag kan det vara bra att dra ur ström- och antennkablar från vägguttagen när ett åskväder närmar sig.

Garantier hos Tele2

För utrustning till fasta tjänster såsom exempelvis digitalbox, router, modem, TV-modul gäller garantin från inköpsdatum.

För hårdvaror för mobila tjänster exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och tillbehör gäller garantin från det datum som står som inköpsdatum på ditt kvitto.

Om den köpta utrustningen blivit stulen eller om du tappat bort den på annat sätt så gäller inte garantin. I de fallen kontaktar du ditt försäkringsbolag för information om ersättning.

Vid stöld eller förlust, beroende på hur du förlorat utrustningen, anmäler du händelsen till polisen.

Om utrustningen förloras eller förstörs på grund av exempelvis en husbrand så gäller inte garantin. I de fallen kontaktar du ditt försäkringsbolag för information om ersättning.

Det är naturligtvis tråkigt när något inte fungerar som förväntat.

  • Reklamera mobiltelefon: Gäller det problem med en mobiltelefon kan du läsa mer på sidan Mobilreparation.
  • Reklamera övriga tjänster: Gäller det något annat som du vill reklamera kontaktar du vår kundservice på 90 222.

Har du en annan fråga?