Uppsägning av HvM eller fast telefoni via telejacket

Detta formulär använder du vid uppsägning av hemtelefoni via mobilnätet (HvM) samt fast telefoni via telejacket.

OBS! Har du någon annan typ av tjänst så behöver du använda någon av de ordinarie kontaktvägarna till oss, du hittar dem här: Kontakta kundservice

Uppsägningsformulär

Vilken tjänst vill du säga upp?

Har du en annan fråga?