Uppgifter vid installation av din digitalbox

När du installerar din digitalbox måste du ange de värden som efterfrågas. Det är viktigt att dessa värden är korrekta så att digitalboxen kan hitta dina digitala kanaler.

Installation av våra digitalboxar skiljer sig beroende på boxmodell, det är viktigt att du följer instruktionerna i manualen och på din tv-skärm.

De flesta av boxarna efterfrågar följande värden under installationen:

  • Frekvens: 362000 kHz alternativt 362.00 MHz
  • Symbolhastighet: 6875 KS/s
  • Nätnummer/Nätverks-ID: Du hittar detta i Nätverks-ID/Nätnummer
  • Modulering: 64 QAM

Vart hittar jag serienummer för programkort och digitalbox?

Digitalboxens serienummer finner du antingen på baksidan eller på undersidan av din digitalbox. Vanligtvis finns det på en vit etikett och är märkt S/N.
Ditt programkortsnummer innehåller 12 siffror och du finner det på programkortets baksida.

Din utrustning

Om du är osäker på vilken digitalbox du har kan du logga in på Mitt Tele2 och kontrollera under tv-sidan. Där hittar du information för just din digitalbox.

Om du vill använda vår Tv-modul kan du kontrollera om din tv är kompatibel med den här: Tv-modell

Har du en annan fråga?