Din säkerhet

Personuppgifter

Alla kunduppgifter sparas och behandlas enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), LEK och personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Lagarna innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter behandlas.

När du ingår ett avtal med Tele2 så godkänner du också våra allmänna villkor, där vi rent juridiskt beskriver vad det innebär att vi behandlar dina uppgifter. Se våra Allmänna villkor.

Personuppgifterna och informationen sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan dig och Tele2 upphör raderas eller anonymiseras uppgifterna inom tre år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).

All kundinformation behandlas under mycket strikta policys och regulatoriska lagar. Tele2 jobbar även tillsammans med leverantörer och partners som i sin tur skriver avtal med Tele2 att de skyddar och behandlar våra kunders personuppgifter enligt de krav som vi själva ställer. 

När du ringer till vår kundservice, kan samtalet komma att spelas in. Det gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt mot dig som Tele2 kund. De inspelade samtalen lagras i högst 90 dygn.

Samtal spelas även in vid muntliga avtal. Inspelningen och de uppgifter som du lämnar kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna leverera din tjänst. Uppgifterna kommer att sparas under din avtalstid som kund hos Tele2 och i enlighet med gällande lagar. 

Hantering av betalkortsuppgifter

När du betalar via kort administreras detta av DIBS. Detta innebär att du handlar tryggt och enkelt. När du ska betala blir du förflyttad till en krypterad sida där betalningen sker. Ingen behandling av kortnummer sker hos butiken.

 

Personuppgiftsansvarig

Tele2 Sverige AB, org.nr 556267-5164, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas hos Tele2. Eventuella felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Tele2 kundservice, tel. 0772-252525, som ansvarar för att dessa blir rättade.

 

Registerutdrag

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Har du mer frågor om vad som gäller vid begäran om registerutdrag, kontakta Tele2 kundservice 0772-252525.

Begäran sänds till:

Tele2 Sverige AB
Myndighetsförfrågningar
Adress: Box 62/Borgarfjordsgatan 16
164 94 Kista

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en till högst fyra månader från det att ansökan inkommit till Tele2.