Tjänster och inställningar

Samtal väntar

Med Samtal väntar kan du hantera flera samtal samtidigt. När en person söker dig medan du redan pratar i telefon får du en notis om att personen söker dig och du kan välja hur du vill hantera det väntande samtalet.

Alla våra abonnemang har stöd för den kostnadsfria tjänsten Samtal väntar. Tjänsten innebär att ett nytt samtal kopplas fram vid ett redan pågående samtal. Då kan du välja mellan att ta emot, avvisa, eller ignorera samtalet. Ignoreras samtalet kopplas det istället till din telefonsvarare.

Så här använder du tjänsten med telefonens knappsats

  • Aktivera Samtal väntar: Tryck *43#
  • Acceptera väntande samtal och avsluta pågående: Tryck ## 1
  • Acceptera väntande samtal och sätta pågående i väntläge: Tryck ## 2
  • Avsluta det väntande samtalet: Tryck ## 3
  • Avaktivera Samtal väntar: Tryck #43#

Har du ett äldre abonnemang eller av någon anledning saknar tjänsten behöver du kontakta kundservice för att få hjälp med aktivering av Samtal väntar.