Begränsa material i din digitalbox

I ett flertal av våra digitalboxar kan du begränsa vilket material som visas genom att aktivera föräldrakontroll (barnspärr) eller en köpspärr. Se instruktioner för respektive digitalbox nedan.

Guider

Som förälder kan du aktivera Föräldrakontrollen. Den ger dig möjlighet att bestämma vilka kanaler dina barn får titta på och också spärrar boxens inställningar.

Gör så här:

 1. Tryck på Hemknappen (den färgglada knappen högst upp) på fjärrkontrollen till TiVo-boxen.
 2. Välj Inställningar och sedan Föräldrakontroll.
 3. Välj Aktivera Föräldrakontroll och ange din kod. (Om du inte ändrat koden är den 0000)

1. Föräldrakontroll

När du aktiverat Föräldrakontrollen kan du låsa enskilda tv-kanaler.

Du har även möjlighet att aktivera en Köpkod som gör att den som tittar måste ange en kod för att beställa en film. Funktionerna är inte aktiverade när du får din TiVo-box.

Gör så här:

 1. Tryck på Hemknappen (den färgglada knappen högst upp) på fjärrkontrollen till TiVo-boxen.
 2. Välj Inställningar och sedan Köpkod.
 3. Välj Aktivera Köpkod och välj den kod du vill använda.

I Arris-boxen finns en så kallad barnspärr. Barnspärrsfunktionen är tänk att spärra kanalerna som endast sänder vuxet material, vi har dock inga kanaler i dagsläget som enbart sänder vuxet material.

Gör så här:

 1. Tryck på Meny knappen på digitalboxens fjärrkontroll
 2. Markera Inställningar och tryck OK
 3. Välj Barnspärr och tryck OK
 4. Aktivera barnspärren genom att markera Barnspärr och välja . Första gången du aktiverar spärren behöver du även välja en 4-siffrig pinkod
 5. Tryck TV för att komma ur menyläget.

I Motorola-boxen finns en så kallad barnspärr. Barnspärrsfunktionen är tänk att spärra kanalerna som endast sänder vuxet material, vi har dock inga kanaler i dagsläget som enbart sänder vuxet material.

Gör så här:

 1. Tryck på Meny knappen på digitalboxens fjärrkontroll
 2. Markera Inställningar och tryck OK
 3. Välj Barnspärr och tryck OK
 4. Aktivera barnspärren genom att markera Barnspärr och välja . Första gången du aktiverar spärren behöver du även välja en 4-siffrig pinkod
 5. Tryck TV för att komma ur menyläget.

Se efter i manualen för just din digitalbox om det finns möjlighet att blockera innehåll och hur du då går till väga.

Du hittar mer information om din digitalbox och manual på Mitt Tele2 eller i vår översikt av samtliga digitalboxar.

Har du en annan fråga?