Skapa en favoritlista med kanaler

En favoritlista hjälper dig att snabbt komma till de kanaler du ser på mest.

Börja gärna med att logga in på Mitt Tele2 om du är osäker på vilken digitalbox du använder. Där hittar du även aktuell manual för just din digitalbox.

Tänk på att om du har en favoritlista med kanaler som du valt själv så behöver du gå tillbaka till huvudlistan för att se eventuellt nylanserade kanalerna.

Olika boxmodeller

Skapa en favoritlista

 1. Tryck på TV-knappen på boxens fjärrkontroll
 2. Gå till Kanaler i toppmenyn
 3. Gå till höger för att *välja hjärtsymbolen i högra hörnet (den får en ring runt sig när den är markerad), klicka på OK
 4. Stega runt och trycka OK på de kanaler du vill ha i din favoritlista
 5. Backa sedan för att bekräfta valen

Ändra kanalordningen på favoritkanaler

 1. Tryck på TV-knappen på boxens fjärrkontroll
 2. Gå till Kanaler i toppmenyn
 3. Gå till höger för att välja pilsymbolen i högra hörnet (den får en ring runt sig när den är markerad), klicka på OK
 4. Gå till en kanal du vill flytta på, tryck OK och flytta den med hjälp av navigeringsknappen (ringen runt OK-knappen), klicka på OK när kanalen ligger där du önskar i ordningen
 5. Backa sedan för att bekräfta valen

Skapa en favoritlista:

 1. Gå till Tv-guiden genom att trycka Tv-guide på fjärrkontrollen.
 2. Markera tv-kanalen du vill lägga i din favoritlista, tryck sedan på OK-knappen.
 3. Tryck på grön tumme för att lägga till kanalen bland dina favoriter.
 4. Upprepa steg 3 för de kanalerna du vill lägga till i din favoritlista och aktivera sedan listan, se nedan.

Ta bort favoritkanal:

 1. Gå till Tv-guiden genom att trycka Tv-guide på fjärrkontrollen.
 2. Markera tv-kanalen du vill ta bort ur din favoritlista, tryck sedan på OK-knappen.
 3. Tryck på röd tumme för att ta bort kanalen från listan.
 4. Upprepa steg 3 för de kanalerna du vill ta bort i din favoritlista och aktivera sedan listan, se nedan.

Aktivera din kanallista:

 1. Gå till Tv-guiden genom att trycka Tv-guide på fjärrkontrollen.
 2. Tryck på A-knappen på din TiVo-fjärrkontroll.
 3. Välj alternativet Kanaler. Växla mellan Favoriter, för att visa din egen lista, eller Alla, för att visa samtliga tv-kanaler.
 4. Aktivera listan genom att välja Visa guiden med dessa alternativ, slutför genom att trycka OK.

Du kan skapa flera favoritlistor på boxen. För att skapa en favoritlista gör du så här:

 1. Tryck på menyknappen på digitalboxens fjärrkontroll
 2. Markera inställningar och tryck OK, välj sedan Kanaler
 3. Välj Favoritlistor och Ny lista
 4. Det första du behöver göra är att namnge din lista, Välj OK när du valt namn
 5. Välj kanaler genom att markera kanalerna och trycka OK, när du är klar med ditt val väljer du Lägg till
 6. Du är nu klar! (Tryck TV för att komma ut ur menyläget)

Du kan ändra ordningen för hur kanalerna listas upp i Tv-guiden. Observera att du ändrar bara hur kanalerna listas upp i guiden, kanalerna behåller sina ursprungliga kanalplatser.

För att ändra kanalordningen gör du så här:

 1. Tryck på menyknappen på digitalboxens fjärrkontroll
 2. Välj inställningar, tryck OK och välj sedan Kanaler
 3. Välj Favoritlistor, tryck OK och välj sedan den lista du vill ändra ordningen på
 4. Välj Ändra
 5. Markera en kanal, tryck OK och välj Flytta
 6. Använd naveringensknapparna för att flytta kanalen till önskat position och tryck sedan OK
 7. Upprepa steg 6 på resterande kanaler du önskar ändra
 8. När du är klar, tryck TV för att komma ur menyläget

Tips!
För att komma till din favoritlista trycker du på den blåa knappen på fjärrkontrollen och väljer därefter vilken favoritlista du vill använda.

Du kan skapa flera favoritlistor på digitalboxen. För att skapa en favoritlista gör du så här:

 1. Tryck på menyknappen på digitalboxens fjärrkontroll
 2. Markera inställningar och tryck OK, välj sedan Kanaler
 3. Välj Favoritlistor och Ny lista
 4. Det första du behöver göra är att namnge din lista, Välj OK när du valt namn
 5. Välj kanaler genom att markera kanalerna och trycka OK, när du är klar med ditt val väljer du Lägg till
 6. Du är nu klar! (Tryck TV för att komma ut ur menyläget)

För att ändra kanalordningen gör du så här:

 1. Tryck på menyknappen på digitalboxens fjärrkontroll
 2. Välj inställningar, tryck OK och välj sedan Kanaler
 3. Välj Favoritlistor, tryck OK och välj sedan den lista du vill ändra ordningen på
 4. Välj Ändra
 5. Markera en kanal, tryck OK och välj Flytta
 6. Använd naveringensknapparna för att flytta kanalen till önskat position och tryck sedan OK
 7. Upprepa steg 6 på resterande kanaler du önskar ändra
 8. När du är klar, tryck TV för att komma ur menyläget

Tips!
För att komma till din favoritlista trycker du på den blåa knappen på fjärrkontrollen och väljer därefter vilken favoritlista du vill använda.

Se efter i manualen för just din digitalbox om det finns möjlighet att skapa en favoritlista och hur du då går till väga.

Logga in på Mitt Tele2 om du är osäker på vilken digitalbox du använder. Där hittar du även aktuell manual för just din digitalbox.

Har du en annan fråga?