14 APR 2023

Tele2-butikerna bäst på att möta kunder

Bland landets 100 största butikskedjor ger Tele2-butikerna bäst service enligt den undersökning som Better Business Sweden tillsammans med Tidningen Market gjort.

Bild från Tele2-butik, en anställd pratar med en kund. Till höger i bilden en symbol för Better Business CX index

Bland landets 100 största butikskedjor ger Tele2-butikerna bäst service enligt den undersökning som Better Business Sweden tillsammans med Tidningen Market gjort.   Better Business CX-index är en omfattande mätning som bygger på metoden Mystery shopping där syftet är att mäta service ur kunders perspektiv.   Under hösten 2022 besöktes totalt 500 butiker av en anonym kund, en Mystery Shopper, där varje kedja får fem besök vardera, spritt över hela landet.   - Att ta sig tid med varenda kund och rekommendera skräddarsydda lösningar är en framgångsfaktor. Vi jobbar dedikerat och ständigt med att utbilda våra medarbetare säger Charlotte Månsson, ansvarig för Tele2-butikerna i Sverige. Syftet med rapporten är att förse branschen med insikter för att förstå vilka områden som har störst förbättringspotential och med rätt insatser ökar lönsamheten, kopplat till kundupplevelsen.

Hitta till din närmaste Tele2-butik