02 JUN 2023

Tele2 utsett till klimatledare bland företag i Europa av Financial Times

Tele2 rankas som nummer ett bland 500 europeiska företag på listan Europe’s Climate Leaders 2023 som sammanställts av Financial Times i samarbete med Statista.

Man som sträcker ut armarna på toppen av ett berg

Uppdatering 29 april 2024

Tele2 återigen bland toppen när Financial Times utser Europas klimatledare

Tele2 rankas som nummer två bland 500 europeiska företag på listan Europe’s Climate Leaders 2024 som sammanställts av Financial Times i samarbete med Statista. Tele2 placerar sig högst bland svenska företag och rankas också högst av Europas telekombolag.

Läs hela artikeln


För tredje gången sammanställer Financial Times i samarbete med Statista listan ”Europe’s 500 Climate Leaders”. Tele2 rankas som nummer ett med en totalpoäng på 86,9. Rapporten sammanställdes genom att beräkna företagens resultat när det gäller att minska sin utsläppsintensitet i scope 1, sin egen verksamhet, och scope 2, den energi de köper, för perioden 2016-21, men också genom att tilldela en poäng för att återspegla transparens om scope 3, utsläpp i leveranskedjan, plus andra indikatorer på åtaganden för att minska utsläppen.

- Vi är väldigt glada och hedrade över att utses till årets klimatledare i Europa.  För Tele2 är klimatarbetet högprioriterat och vi har satt som mål att uppnå nettonollutsläpp i vår verksamhet och värdekedja senast 2035. Vår vision är att vara ledande inom hållbarhet i vår bransch och den här typen av utmärkelser visar att vi är på rätt väg, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef, Tele2.

I en tidigare publicerad version av listan rankades Tele2 på 18:e plats. Efter att ett misstag i datainsamlingen korrigerats placerar sig nu Tele2 i stället på första plats. Det innebär att de tre första platserna på listan innehas av telekombolag, varav två av dem är svenska.  

 Läs hela FT Europe Climate Leaders 2023-listan här.

Läs Tele2s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 och läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.