21 DEC 2021

Barn och unga på nätet 2021

Lagom skärmtid är bra för barn men vuxna och plattformar bör stötta tjejer bättre. Det är sammanfattning av 2021-års undersökning i serien "Barn och unga på nätet".

Tele2s undersökning ”Barn och unga på nätet 2021” visar att upp till tre timmar skärmtid om dagen medför positiva effekter för barn, men också att mer tid än så framför skärmen riskerar att få negativa följder. Sociala medier och videoklipp leder oftare till minskat välmående medan spel, film och serier inte behöver ha samma effekt. Samtidigt oroar sig föräldrar ofta för fel saker och fokuserar mer på pojkar än flickor. Barnen själva efterfrågar bättre stöd från plattformar och vuxna för en tryggare nätvardag.

– Det är tydligt att nätjättarna behöver bidra mer till en tryggare nätvardag för barn. Till exempel efterfrågar många barn möjligheten att anmäla innehåll som inte är okej, men samtidigt är det få som faktiskt anmäler. Antingen är det för svårt att hitta funktionerna, eller så tror man helt enkelt inte att plattformarna tar inkomna anmälningar på allvar, säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef på Tele2.

Tele2 släpper idag den fjärde rapporten i serien ”Barn och unga på nätet”. I årets rapport har tusen barn, 9-17 år, samt tusen föräldrar tillfrågats om barns internetvanor och hur de upplever sin tid på internet. I genomsnitt spenderar nioåringar omkring två timmar om dagen uppkopplade, medan sjuttonåringar spenderar mer än fyra timmar om dagen online. Rapporten visar på tydliga fördelar med barns alltmer uppkopplade vardag, men pekar också ut problem och områden där vuxenvärlden kan bidra mer för att ge barn en tryggare nätvardag.

Exempel på insikter

Lagom mängd skärmtid för barn ger välmående enligt både barn och föräldrar

  • Upp till tre timmar skärmtid kan ha positiv inverkan på barns välmående gällande exempelvis socialt umgänge, prestation i skolan, mindre konflikter hemma samt allmän trivsel med livet.

  • Ju mer skärmtid, desto större risk att barn själva, eller deras föräldrar, upplever att de mår dåligt. Det gäller samtliga aspekter som undersökts, men drabbar framförallt sömn och psykisk hälsa.

Sociala medier ett större problem än gaming

  • Undersökningen visar ett tydligt mönster: plattformar för korta videoklipp (t.ex. Youtube) och sociala medier (t.ex. Tiktok, Snapchat) riskerar i högre grad att bidra till sämre välmående.

  • Samtidigt har gaming, filmer och serier har lägre risk att bidra till sämre välmående.

  • Mer än varannan flicka jämför sig med andras ”perfekta liv” på internet, medan endast en fjärdedel av pojkarna gör det.

Föräldrar oroar sig för delvis fel saker

  • Föräldrar oroar sig generellt mer för pojkars tid online och är relativt oroliga för gaming, vilket pojkar spenderar mycket mer tid på än flickor.

  • Samtidigt spenderar flickor mer tid online och lägger en stor del av den tiden på aktiviteter som i mycket större grad riskerar att bidra till sämre välmående – sociala medier och plattformar med korta klipp.

Läs hela rapporten "Barn och unga på nätet 2021"

Lajka utbildar vuxna i tryggare nätvardag för barn

Med sitt gemensamma mål att skapa en tryggare nätvardag för barn har Prinsparets Stiftelse och Tele2 tagit fram innehåll och utbildningsmaterial för föräldrar, unga och lärare på den webbaserade utbildningsplattformen Lajka. Plattformen är kostnadsfri och vänder sig till både föräldrar och andra vuxna i närhet av barn som spenderar tid på nätet.

Mer om Lajka-plattformen

Trygg Surf blockerar obehagligt innehåll

​​​​​​​Tele2 erbjuder tjänsten Trygg Surf till både mobil, surfplatta och dator. Tjänsten erbjuder surfskydd och familjeregler som förhindrar åtkomst till osäkra eller olämpliga webbplatser, och hjälper därmed föräldrar att skydda barn mot innehåll som till exempel porr, våld eller spel och betting. Vad som blockeras anpassas enkelt efter respektive familjs behov. Det går även att reglera barnens surftid med hjälp av Trygg Surf.

Mer om Trygg Surf för moiblen Mer om Trygg Surf för bredband