Skydda din utrustning vid åska

På sommaren drar åskan fram över Sverige och kan ställa till det i våra nät och påverka dina tjänster.

Åskan ger överspänningar i fastighetens elnät, vilket gör att spänningen i eluttaget under en kort period kan bli väldigt hög. Detta är oftast väldigt skadligt för merparten av elektriskt anslutna komponenter, och det enklaste sättet att förhindra detta är att koppla ur all utrustning från eluttaget och tv-/bredbandsuttaget i lägenheten under åska.

Koppla även ur all utrustning som är inkopplad i telefonjacken som går via kopparnätet, som till exempel fasta telefoner, ADSL-routrar, mellanpropp och splitter.

Det gör Tele2

Där vi vet att det förkommer mycket åska, görs förstärkningar i jordskyddet ute i vårt marknät. Elektronik uppgraderas med senaste teknik mot överspänningar, och lokala anslutningar mot jordtaget utökas för att uppnå bästa avledning av överspänningar i markanläggningen. Stora nätområden delas upp i mindre områden med hjälp av lokal fiberutbyggnad vilket gör att eventuell åskpåverkan mot antalet fastigheter blir avsevärt mindre.

På våra centrala teknikstationer utökas reservkraften och skyddet mot elavbrott med hjälp av diesel och batteridrift, så att vi kan säkra alla viktiga system och funktioner i full drift vid ett eventuellt avbrott på inkommande elkraft till stationen.

Kompensation

Enligt våra allmänna villkor (pdf) har du som kund rätt till prisavdrag eller återbetalning till följd av en störning eller ett fel som pågått under en sammanhängande period av minst 24 timmar. Dock gäller detta inte om felet beror på omständigheter som står helt utanför vår kontroll och här inom omfattas åska.

Däremot har vi hög beredskap för denna typ av fel den här tiden på året, vi tar in extra personal och jobbar från tidig morgon till sen kväll för att våra kunder ska få tillbaka sina tjänster så fort som möjligt.

I våra allmänna villkor står även att du som kund är ansvarig för att egendom från Tele2, till exempel en lånad digitalbox, ej skadas via ansluten el eller signalkabel till exempel till följd av åsknedslag.

Det går tyvärr ytterst sällan att reparera utrustning som gått sönder på detta vis och utöver utrustningen går inspelat material ofta förlorat. Därför är det lönt att vidta åtgärder som att dra ut utrustningen ur eluttagen enligt ovan.

Frågor och svar

Det finns alltid en risk att utrustning som modem, router eller en digitalbox går sönder vid åska. Därför rekommenderar vi att all utrustning kopplas bort från bredbandsuttaget och eluttaget.

Telefoni via FiberKoax och FiberLAN går genom en router. Din fasta telefon kommer inte att fungera vid ett strömavbrott eftersom routern, som telefonen är inkopplad mot, behöver ström för att fungera. Vi rekommenderar dig därför att även ha en mobiltelefon tillgänglig hemma.

Manualer och guider

Avtalsvillkor - privatkund

Har du en annan fråga?