Meddelande "Ingen åtkomst" på din tv

Får du meddelandet "ingen åtkomst" på skärmen så betyder det att kanalen inte är upplåst på ditt programkort. Här kan du läsa mer om vad det kan bero på och vad du kan göra.

För att en kanal ska vara upplåst måste den ingå i ditt abonnemang. Om du inte får åtkomst till en eller flera av dina digitala kanaler så ser du till att digitalboxen/tv-modulen är påslagen och inställd på SVT1, sedan avvakta i 60 minuter.

Har du flera programkort från Tele2 är det viktigt att se till att det är rätt programkort som sitter i digitalboxen/tv-modulen, kontakta Kundservice på 90 222 om du är osäker på vilket kort du ska använda.

Ingen åtkomst vid utebliven betalning

Om fakturan från Tele2 inte blivit betald stängs dina kanaler ner 20 dagar efter förfallet inkassokrav. När betalning inkommit till Tele2 skickas en ny signal till digitalbox/tv-modul och kanalerna börjar fungera igen.

Frågor och svar

Har du bytt en eller flera kanaler i ditt Tv Flexibel, Tv Silver Flex eller Digital-tv Medium 8 favoriter sker bytet i efterkommande månadsskifte. Kanalerna du bytt ut slutar fungera kring den 8:e i månaden, och för att få åtkomst till dina nya kanaler gäller som beskrivs ovan att din digitalbox/tv-modul med rätt programkort måste varit påslagen i 60 minuter utan avbrott mellan 1:a -- 8:e i månaden.

Nedanstående gäller endast om du beställt utrustning direkt från Tele2, i övriga fall måste alltid Kundservice kontaktas på 90 222.

När du köper en HD-box eller en CI+ modul (kallas tv-modul eller korthållare) behöver en startsignal (som kallas "pairing") skickas till HD-boxen/tv-modulen. Denna skickas under 14 dagar från inköpet, om HD-boxen/TV-modulen inte är inkopplad med rätt programkort under perioden tas startsignalen inte emot, och du måste ringa Tele2 Kundservice för att få en ny startsignal.

För att kontrollera om din startsignal kommit fram, ställ HD-boxen/tv-modulen på kanal 21 (SVT1 HD). Fungerar inte kanalen, ring Kundservice på telefon 90 222. Fungerar kanal 21 (SVT1 HD) men de andra kanalerna får ingen åtkomst avvakta på kanal 21 (SVT1 HD) i 60 minuter utan att slå av din utrustning eller byta kanal.

Har du en annan fråga?