Styr tv och TiVo med samma kontroll

Du kan programmera TiVo-fjärrkontrollen att styra vissa funktioner på din tv.

När du programmerat TiVo-fjärrkontrollen kommer du kunna göra följande saker:

 • Höja och sänka volymen på din tv eller ljudanläggning.
 • Starta och sätta din tv i stand by-läge.
 • Byta ingångskälla på din tv.

TiVo-boxens fjärrkontroll är förinställd att styra tv-apparater från Samsung. Om du har en tv eller ljudanläggning från en annan tillverkare behöver du göra följande.

 1. Starta din tv/ljudanläggning.
 2. Håll knappen TV och Röd knapp på TiVo-fjärrkontrollen intryck tills den gröna lampan på fjärrkontrollen lyser med ett fast sken.
 3. Rikta fjärrkontrollen mot din tv.
 4. Håll därefter den sifferknapp som motsvarar din tv-tillverkare intryckt: Grundig - 1, LG - 2, Panasonic - 3, Philips - 4, Samsung - 5, Sharp - 6, Sony - 7, Thomson - 8, Toshiba - 9.
 5. När din tv går i stand by-läge släpper du sifferknappen.
 6. Klart. Du kan nu starta igång din tv med TiVo-fjärrkontrollen.

Relevanta knappar på TiVo-fjärrkontroll

Övriga tillverkare av tv och ljudanläggningar

Om du har utrustning från en tillverkare som inte finns med i tabellen ovan gör du följande sätt för att programmera TiVo-fjärrkontrollen.

 1. Starta utrustningen som ska programmeras.

 2. Hitta fabrikatet för den tv/ljudanläggning du vill styra här.

 3. Tryck och håll in Hemknappen på fjärrkontrollen (den färgglada knappen högst upp) och någon av följande två;
  Volym upp - Om du vill styra en tv-enhet.
  Volym ned - Om du vill styra en ljudenhet, exempelvis en förstärkare.

 4. När LED-lampan på fjärrkontrollen tänds knappar du in den femsiffriga koden. LED-lampan ska nu blinka tre gånger och därefter släckas.

 5. Nu ska det fungera! Prova om du kan styra ljudet med TiVo-fjärrkontrollen. Om det inte skulle fungera börjar du om från steg två men väljer en annan kod om det är möjligt.

Har du en annan fråga?