Sju dagars omstart

Med funktionen Sju dagars omstart i TiVo kan du starta om avslutade tv-program sju dagar bakåt i tiden, och du kan även starta om pågående tv-program. Totalt erbjuder över 70 tv-kanaler denna funktion. Hur många program som erbjuder funktionen varierar beroende på tv-kanal. 

Starta om via tv-guiden i boxen

För att starta om ett program via tv-guiden gör du följande:

  1. Tryck på knappen 'Tv-guide'. Alla program som markeras med symbolen nedan går att starta om
  2. Tryck på knappen 'REC' och välj sedan 'Se från början'. Du kan backa tillbaka sju dagar i tiden och starta om samtliga program som har Starta om-symbolen och som ingår i ditt abonnemang

Starta om program med A-knappen

När du tittar på en tv-kanal och trycker på OK-knappen så visas Mini-guiden. Mini-guiden visar information om tv-kanalen du tittar på och två närliggande kanaler. Du kan starta om program direkt från denna vy genom att göra följande.

  1. Tryck på 'OK' på fjärrkontrollen för att få upp Mini-guiden.
  2. Markera ett program och tryck på 'A' på fjärrkontrollen för att starta om programmet.

Spola förbi reklam

När du startar om ett program som innehåller reklam kan du alltid spola förbi den.

Har du en annan fråga?