Vad kan jag surfa?

Med bredbandstjänster från Tele2 kan du som kund nyttja och nå samtliga tjänster, applikationer och hemsidor som i dag är tillgängliga på det publika internet. Det enda undantaget är de sidor som sprider barnpornografi till vilka Tele2 försvårar tillgången i samarbete med Rikskriminalpolisen och Ecpat.

För att möta våra kunders krav på högkvalitativa bredbandstjänster, för att skydda våra nät och IT-system och för att nyttja våra nätverksresurser på ett effektivt sätt, vidtar Tele2 vid behov tillfälliga trafikhanteringsåtgärder. Ytterligare information finns på denna webbplats under rubriken säkerhet på internet.

Tillfälliga trafikhanteringsåtgärder gör det möjligt för Tele2 att säkerställa att tjänstekvaliteten på alla tjänster alltid är god. Skulle en belastningstopp uppstå någonstans i accessnätet kan idag tillfällig prioritering av sådan trafik som är realtidsberoende, såsom streaming och internetsurfning, ske. Effekten av sådana åtgärder är att överföringshastigheten för prioriterad trafik tillfälligt kan öka eller bibehållas medan överföringshastigheten för sådan trafik som inte prioriteras, till exempel viss upp- och nedladdning, tillfälligt kan reduceras.

Gemensamt för all trafikhantering som Tele2 vidtar är att vi inte tar del av eller prioriterar själva innehållet i trafiken.

Har du en annan fråga?